นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัท เดอะ พรอพเพอร์ตี้ เอ. จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เอกชน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อมูลผู้ใช้งานและบริการจะถูกนำไปใช้และเก็บรักษาเป็นความลับโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญ บริษัท เดอะ พรอพเพอร์ตี้ เอ. จำกัด ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนา นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่างๆแก่ท่านดังนี้

ข้อมูลที่สถาบันเก็บรวบรวม
 • ชื่อ/ชื่อบริษัท/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/อีเมล
 • บันทึกข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารของท่าน
 • การเข้าถึงเว็บไซต์และเว็บคุกกี้ที่สามารถระบุเบราว์เซอร์หรือบัญชีของท่าน
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
 • เพื่อจัดส่งสินค้าและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า/บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
 • เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัท
 • เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการรวมถึงข้อมูลต่างๆกับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทสำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กรและการทำวิจัยอื่นๆ
วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทมีระบบปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตการดัดแปลงและการถูกทำลายด้วยวิธีการป้องกันดังนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัยมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นระยะเวลา 2 ปีและทำการลบข้อมูลออกจากระบบ
บริษัทจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลของลูกค้าทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า
 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป
 • ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป
 • ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลได้อีกต่อไป เราอาจทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
บริษัทไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่บริษัทองค์กรและบุคคลอื่นๆภายนอกสถาบันยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ได้รับการอนุญาตจากท่าน
สำหรับการประมวลผลภายนอกและคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทคือการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสถาบันโดย ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูล ท่านสามารถติดต่อสถาบันเพื่อสอบถามหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ที่
[email protected]
ที่อยู่ บริษัท เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ. จำกัด
เลขที่ 38/278 อาคารชุดไบรท์ตั้นเพลส ซอยศูนย์วิจัย6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-7165371
นโยบายการใช้คุกกี้ (COOKIES POLICY)

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ลงบนบราวเซอร์ของท่านเมื่อเข้าไปในเว็บ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจุดประสงค์หลักก็คือการทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ที่เว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลแบบฟอร์มที่เคยกรอก ข้อมูลที่บันทึกว่าเคยมีการเข้ามาที่เว็บแห่งนี้ ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น


ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น


การใช้งานคุกกี้

กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น นอกจากนั้น มีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

 • คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการให้รับรู้จำนวนผู้เยี่ยมชม และให้ทราบถึงความสนใจของท่าน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

 • เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์(Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ

- ช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้ - ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีก - ให้บริการ LiveChat บนเว็บไซต์ - ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

 • วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนความต้องการของท่านบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้

ข้อตกลงผู้ใช้

หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าได้ยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์

Copyright © 2024 The Property A Co., Ltd. All Rights reserved.
THE PROPERTY A. CO.,LTD
38/278 อาคารไบรท์ตั้นเพลส ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 716 5371
มือถือ : 099-0968971
อีเมล : [email protected]
ส่งข้อความถึงเรา