ข่าวและกิจกรรม

โครงการ PA แบ่งปัน ครั้งที่ 1 ปี 2019

บริษัท เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ จำกัด ได้จัดโครงการ เชิญทุกท่านบริจาคยาที่ไม่ใช้แล้ว และไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และผู้ที่มีความต้องการใช้ยาจำนวนมาก อีกทั้งยังลดปริมาณการทิ้งยาเหลือใช้จำนวนมหาศาล

ทั้งนี้ บริษัท เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ เอ จำกัด มีการจัดซื้อยาเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นยาที่ทางโรงพยาบาลขาดแคลนหรือจำเป็นต้องใช้ มูลค่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุ้มผาง
The Property A. Co.,Ltd
38/278 อาคารไบรท์ตั้นเพลส ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อบริษัท
โทรศัพท์ : 02 716 5371
แฟกซ์ : 02 716 5372
มือถือ : 061 384 1538
อีเมล : [email protected]
Copyright © 2016 The Property A Co., Ltd. All Rights reserved.